Keyserkids

Keyserkids is een schaakschool midden in Amsterdam. Bij ons leren kinderen op een vrolijke manier schaken. Keyserkids schaakschool is geen schaakclub maar concentreert zich enkel en alleen op het opleiden van beginnende schakers. We leiden thuisschakertjes op maar ook ambitieuze kinderen die lid willen worden van een echte schaakclub.

De locatie is de 1e Montessorischool De Wielewaal in Amsterdam-Zuid. De training is op maandagmiddag.

Henrick de Keijser
Onze voormalige locatie: Henrick de Keijser, Amsterdam-Zuid

Zodra de kinderen een bepaald niveau hebben verwijzen we ze door naar een club. In Amsterdam-Zuid werken we samen met de jeugdafdeling van schaakvereniging Caissa en in Amsterdam-Noord met schaakvereniging De Volewijckers.

Volgens Keyserkids leer je schaken het snelst, het best en het leuks door het te doen. Daarom proberen we het de aspecten van het schaken zoveel mogelijk te oefenen door spelletjes. Dat kan een onderling spelletje op het schaakbord zijn zoals ‘dobbelschaak’ om vertrouwd te raken met de schaakstukken, of een spelletje op een tablet om de paardensprong te oefenen, of de gegamificeerde puzzels van chessity.com op het internet, of je schaaktrainer 3x binnen een minuut matzetten met koning en dame. De mogelijkheden zijn eindeloos en afwisseling is essentieel om te blijven boeien.

Schaken is echter ook complex en er goed in worden gaat stap voor stap. Onze lesmethode is de alom geprezen en door de schaakbond aanbevolen Stappenmethode. Deze methode deelt de complexiteit van het schaken op in hapklare brokken die voor kinderen goed te begrijpen zijn. De lessen bouwen op elkaar voort en het duurt niet lang of de kinderen hebben de eerste tools om analytisch naar een schaakstelling te kijken.

Het onderricht is soms klassikaal, soms in kleine groepjes maar meest 1 op 1 zodat ieder kind op eigen tempo door de stof kan gaan en het missen van lessen of later instromen geen probleem is. De 1 op 1 instructie gebeurt aan de hand van de werkboeken van de stappenmethode waarmee we ook direct controleren of de stof begrepen is.